Volume 15 Number 1  January 2018 Volume 15 Number 1 January 2018

回到完整页面

Journal of Mountain Science (Monthly, Started in 2004)

Volume 15 Number 1  January 2018

Contents

Cover            Contents

Mountain Environment

1-12 GUO Xiao-yi, ZHANG Hong-yan, WANG Ye-qiao, HE Hong-shi, WU Zheng-fang, JIN Ying-hua, ZHANG Zheng-xiang, ZHAO Jian-jun

Comparison of the spatio-temporal dynamics of vegetation between the Changbai Mountains of eastern Eurasia and the Appalachian Mountains of eastern North America

Abstract                                           CNKI                                       SpringerLink

13-24 ZHANG Mei-mei, CHEN Fang, TIAN Bang-sen

An automated method for glacial lake mapping in High Mountain Asia using Landsat 8 imagery

Abstract                                           CNKI                                       SpringerLink

25-32 LIU Yu-shuo, QIN Xiang, CHEN Ji-zu, LI Zhen-lin, WANG Jing, DU Wen-tao, GUO Wan-qin

Variations of Laohugou Glacier No. 12 in the western Qilian Mountains, China, from 1957 to 2015

Abstract                                           CNKI                                       SpringerLink

33-45 LIU Yang, LI Lan-hai, CHEN Xi, YANG Jin-Ming, HAO Jian-Sheng

Spatial distribution of snow depth based on geographically weighted regression kriging in the Bayanbulak Basin of the Tianshan Mountains, China

Abstract                                           CNKI                                       SpringerLink

46-58 HUANG Fang-fang, ZHANG Wei-qiang, GAN Xian-hua, HUANG Yu-hui, GUO Yue-dong,WEN Xiao-ying

Changes in vegetation and soil properties during recovery of a subtropical forest in South China

Abstract                                           CNKI                                       SpringerLink

59-67 LEE Byeong-Ju, EOSOOHyung

Metagenomic approach revealed effects of forest thinning on bacterial communities in the forest soil of Mt. Janggunbong, South Korea

Abstract                                           CNKI                                       SpringerLink

68-81 Virendra Bahadur SINGH, AL. RAMANATHAN

Suspended sediment dynamics in the meltwater of Chhota Shigri glacier, Chandra basin, Lahaul-Spiti valley, India

Abstract                                           CNKI                                       SpringerLink

Mountain Hazards

82-99 REN Zhe, WANG Kun, ZHANG Qi-shu, XU Ze-min, TANG Zheng-guang, CHEN Ji-pu, YANG Ji-qing, XU Zong-heng

Earthquake dynamic response behavior of Xiangchong valley type tailings impoundment in Yunnan, China

Abstract                                           CNKI                                       SpringerLink

100-113 YUAN Dong, LIU Jin-feng, YOU Yong, LIU Dao-chuan, SUN Hao, ZHANG Li, ZHOU Wen-bing

The siltation of debris flow behind check dam in the midstream of Bailong River

Abstract                                           CNKI                                       SpringerLink

114-129 TUNCAY Ergün

Assessments on slope instabilities triggered by engineering excavations near a small settlement (Turkey)

Abstract                                           CNKI                                       SpringerLink

130-143 CUI Sheng-hua, PEI Xiang-jun, WU Hao-yu, HUANG Run-qiu

Centrifuge model test of an irrigation-induced loess landslidein the Heifangtai loess platform, Northwest China

Abstract                                           CNKI                                       SpringerLink

144-155 Yohan LEE, Byungdoo LEE

Tradeoff between the number of firefighting resources and the level of fire ignition prevention efforts in the Republic of Korea

Abstract                                           CNKI                                       SpringerLink

156-166 ZHU Xing, MA Shu-qi, XU Qiang, LIU Wen-de

A WD-GA-LSSVM model for rainfall-triggered landslide displacement prediction

Abstract                                           CNKI                                       SpringerLink

Mountain Development

167-180 GAO Jun-bo, QIAO Wei-feng, LIU Yan-sui, LI Yu-rui, TU Wei, ZHANG Yong-xian

The higher grain production, the more social deprivation? A case study of Henan province in traditional agricultural areas of China

Abstract                                           CNKI                                       SpringerLink

181-197 YANG Xue-ting, FANG Yi-ping, QIU Xiao-ping, ZHU Fu-biao

Gradient effect of road transportation on economic development in different geomorphic regions

Abstract                                           CNKI                                       SpringerLink

198-210 LI Ming, WANG Yu-kuan, XU Pei, FU Bin, TIAN Cong-shan, WANG Shan

Cropland physical disturbance intensity: plot-scale measurement and its application for soil erosion reduction in mountainous areas

Abstract                                           CNKI                                       SpringerLink

Geological Engineering

211-224 ZHU Lei, HUANG Run-qiu, YAN Ming, CHEN Guo-qing, WEI Wei

Distribution and mechanism of gently dipping fractures subjected to river incision: A case study from Nujiang River, China

Abstract                                           CNKI                                       SpringerLink

 

Cover Photo taken by LIU Yu-shuo

Serial parameters: CN51-1668/X*2004*M*A4*224*en*P*120*17*2018-01

------------------------------------------

Homepage: http://jms.imde.ac.cn

E-mail: jms@imde.ac.cn

Tel: 86-28-85252044

Fulltexts can be accessed athttp://link.springer.com/journal/11629 or http://www.cnki.net