column
From landslide characterization to nature reserve management: The "Scialimata Grande di Torre Alfina" landslide Geosite (Central Apennines, Italy)
TRONTI Gianluca, VERGARI Francesca, BOLLATI Irene Maria, BELISARIO Filippo, DEL MONTE Maurizio, PELFINI Manuela, FREDI Paola
2023, 20(3): 585-606. DOI: 10.1007/s11629-022-7596-y
Abstract FullText HTML PDF
Distribution patterns of landslides triggered by the 2022 MS 6.8 Luding earthquake, Sichuan, China
ZHANG Jian-qiang, YANG Zong-ji, MENG Qing-kai, WANG Jiao, HU Kai-heng, GE Yong-gang, SU Feng-huan, ZHAO Bo, ZHANG Bo, JIANG Ning, HUANG Yu, MING Zai-yang, ZHANG Yi-fan, LIU Zhen-xing, WU Chun-hao, ZHOU Wen-tao, LIANG Xin-yue, SUN Yu-qing, YANG Lian-bing, YAO Hong-kun, FENG Pei-hua, LIU Jia-li
2023, 20(3): 607-623. DOI: 10.1007/s11629-022-7772-0
Abstract FullText HTML PDF
Coseismic landslide sediment increased by the "9.5" Luding earthquake, Sichuan, China
XIONG Jiang, CHEN Hua-yong, ZENG Lu, SU Feng-huan, GONG Ling-feng, TANG Chen-xiao
2023, 20(3): 624-636. DOI: 10.1007/s11629-022-7770-2
Abstract FullText HTML PDF
Landslide displacement prediction based on optimized empirical mode decomposition and deep bidirectional long short-term memory network
ZHANG Ming-yue, HAN Yang, YANG Ping, WANG Cong-ling
2023, 20(3): 637-656. DOI: 10.1007/s11629-022-7638-5
Abstract FullText HTML PDF
Application of logistic regression model for hazard assessment of landslides caused by the 2012 Yiliang Ms 5.7 earthquake in Yunnan Province, China
JIN Jia-le, CUI Yu-long, XU Chong, ZHENG Jun, MIAO Hai-bo
2023, 20(3): 657-669. DOI: 10.1007/s11629-022-7698-6
Abstract FullText HTML PDF
Refined mathematical model for the breaching of concrete-face sand-gravel dams due to overtopping failure
QIU Wen, LI Yan-long, WEN Li-feng, WANG Jing, YIN Qiao-gang
2023, 20(3): 670-687. DOI: 10.1007/s11629-022-7490-7
Abstract FullText HTML PDF
Laboratory-scale investigation of the material distribution characteristics of landslide dams in U-shaped valleys
JIAN Fu-xian, CAI Zheng-yin, GUO Wan-li
2023, 20(3): 688-704. DOI: 10.1007/s11629-022-7664-3
Abstract FullText HTML PDF
Comprehensive isotopic characterization of the hydrological processes of the Indus river basin (IRB): A comparison between Upper Indus Basin (UIB) and Lower Indus Basin (LIB)
JAHAN Akhtar, DAR Tanveer, KUMAR Sudhir, RAI Nachiketa
2023, 20(3): 705-723. DOI: 10.1007/s11629-022-7655-4
Abstract FullText HTML PDF
Individual tree segmentation and biomass estimation based on UAV Digital aerial photograph
SUN Zhao, WANG Yi-fu, DING Zhi-dan, LIANG Rui-ting, XIE Yun-hong, LI Rui, LI Hao-wei, PAN Lei, SUN Yu-jun
2023, 20(3): 724-737. DOI: 10.1007/s11629-022-7563-7
Abstract FullText HTML PDF
Lakes in the Qinghai-Tibet Plateau are conducive to regional permafrost development
XIE Chang-wei, YANG Gui-qian, WANG Wu, ZHANG Yu-xin, LIU Wen-hui, LIU Guang-yue, WU Ji-chun, PANG Qiang-qiang
2023, 20(3): 738-749. DOI: 10.1007/s11629-022-7440-4
Abstract FullText HTML PDF
Soil pH and dissolved organic carbon shape microbial communities in wetlands with two different vegetation types in Changdu area, Tibet
ZOU Lan, BAI Yin-ping, HUANG Jing, XIAO De-rong, YANG Gang
2023, 20(3): 750-764. DOI: 10.1007/s11629-022-7753-3
Abstract FullText HTML PDF
Adaptive mechanisms of Ardisia crenata var. bicolor along an elevational gradient on Gaoligong Mountain, Southwest China
AI Xing-mei, LI Yu, XIE Huan, ZHAO Cai-bao
2023, 20(3): 765-778. DOI: 10.1007/s11629-022-7369-7
Abstract FullText HTML PDF
Effects of long-term grazing exclusion on vegetation structure, soil water holding capacity, carbon and nitrogen sequestration capacity in an alpine meadow on the Tibetan Plateau
YANG Yong-sheng, ZHANG Fa-wei, XIE Xian-rong, WANG Jun-bang, LI Ying-nian, HUANG Xiao-tao, LI Hui-ting, ZHOU Hua-kun
2023, 20(3): 779-791. DOI: 10.1007/s11629-021-7232-2
Abstract FullText HTML PDF
Abandoned land identification in karst mountain area based on time series SAR characteristics at geo-parcels scale
ZHOU Zhong-fa, WANG Ling-yu, CHEN Quan, LUO Jian-cheng, ZHAO Xin, ZHANG Shu, ZHANG Wen-hui, LIAO Juan, LYU Zhi-jun
2023, 20(3): 792-809. DOI: 10.1007/s11629-021-7281-6
Abstract FullText HTML PDF
Assessing anthropogenic pressure and threats on Paeonia emodi Wall. ex Royle habitats in Garhwal Himalaya
JOSHI Praveen, PRAKASH Prem, PUROHIT Vijay Kant
2023, 20(3): 810-820. DOI: 10.1007/s11629-022-7551-y
Abstract FullText HTML PDF
Impact of slope farmland use change on ecosystem services value in China, 2000-2020
ZENG Jie, BIAN Jiao-jiao, CHEN Wan-xu
2023, 20(3): 821-833. DOI: 10.1007/s11629-022-7585-1
Abstract FullText HTML PDF
Strength characteristics of rock anchored by NPR bolt with different preloads
SUN Xiao-ming, CUI Li, ZHANG Yong, WANG Lei, JIANG Ming
2023, 20(3): 834-844. DOI: 10.1007/s11629-022-7798-3
Abstract FullText HTML PDF
Shear behavior of two-order morphology in rock joints
HUANG Man, CHEN Xuan-nan, HONG Chen-jie, LIU Dan, LUO Zhan-you, DU Shi-gui, WU Zao-sheng
2023, 20(3): 845-858. DOI: 10.1007/s11629-022-7571-7
Abstract FullText HTML PDF
Multi-domain equivalent method for prediction of elastic modulus of complex fractured rock mass
JIAO Feng-yu, WANG Hui-dong, LI Tuo, CHEN Yun, MA Guo-wei
2023, 20(3): 859-872. DOI: 10.1007/s11629-022-7387-5
Abstract FullText HTML PDF
Water infiltration and soil-water characteristics of compacted loess under applied vertical stress
ZHANG Lin, LI Tong-lu, LI Ji-heng, LIANG Wei, CHEN Cun-li
2023, 20(3): 873-885. DOI: 10.1007/s11629-022-7541-0
Abstract FullText HTML PDF
Erratum to: Rigid block characteristics on subaerial landslide-tsunamis using a 3D coupled Eulerian-Lagrangian model
BAO Yi-ding, CHEN Jian-ping, SU Li-jun, ZHOU Xin, YIN Cheng-shan
2023, 20(3): 886-888. DOI: 10.1007/s11629-022-7374-x
Abstract FullText HTML PDF
Erratum to: Half-a-century (1971–2020) of glacier shrinkage and climatic variability in the Bhaga basin, western Himalaya
DAS Suresh, SHARMA Milap Chand, MURARI Madhav Krishna, NÜSSER Marcus, SCHMIDT Susanne
2023, 20(3): 889-890. DOI: 10.1007/s11629-022-7343-4
Abstract FullText HTML PDF