column
Tor topography in Giresun mountains, Türkiye
UZUN Ali, AYLAR Faruk, ZEYBEK Halil İbrahim, ALEMDAĞ Selçuk
2023, 20(11): 3121-3137. DOI: 10.1007/s11629-023-8293-1
Abstract FullText HTML PDF
Performance analyses of two-phase closed thermosyphons for road embankments in the high-latitude permafrost regions
WANG Guan-fu, LIN Chuang, ZHU Long, FENG De-cheng, XIN Yang-yang, ZHANG Feng
2023, 20(11): 3138-3153. DOI: 10.1007/s11629-023-8215-2
Abstract FullText HTML PDF
Evaluating spatial and elevation-wise daytime/nighttime LST trends across the Indus River Basin
MAL Suraj, AGRAWAL Kavya, RANI Seema, MAHARANA Pyarimohan, RAMAN Viswanathan Anantha Venkat
2023, 20(11): 3154-3172. DOI: 10.1007/s11629-023-8157-8
Abstract FullText HTML PDF
Terrain-influenced wind flow of the Qitai radio telescope site
HE Fei-long, XU Qian, WANG Na, XUE Fei, WANG Hui
2023, 20(11): 3173-3185. DOI: 10.1007/s11629-023-8092-8
Abstract FullText HTML PDF
A new hybrid approach to assessing soil quality using neutrosophic fuzzy-AHP and support vector machine algorithm in sub-humid ecosystem
ÖZKAN Barış, DENGIZ Orhan, ALABOZ Pelin, KAYA Nursaç Serda
2023, 20(11): 3186-3202. DOI: 10.1007/s11629-022-7749-z
Abstract FullText HTML PDF
Trends and drivers of soil multifunctionality along elevation gradients in the Altun Shan drylands of China
ZHANG Shi-hang, CHEN Yu-sen, LU Yong-xing, GUO Hao, GUO Xing, ZHOU Xiao-bing, ZHANG Yuan-ming
2023, 20(11): 3203-3214. DOI: 10.1007/s11629-023-8032-7
Abstract FullText HTML PDF
Spatiotemporal variations of drought and driving factors based on multiple remote sensing drought indices: A case study in karst areas of southwest China
LU Xian-jian, LI Zhen-bao, YAN Hong-bo, LIANG Yue-ji
2023, 20(11): 3215-3232. DOI: 10.1007/s11629-023-7927-7
Abstract FullText HTML PDF
Fragmentation process of soil aggregates under concentrated water flow in red soil hilly region with different land use patterns
WEN Li-li, WANG Jin-yue, DENG Yu-song, DUAN Xiao-qian
2023, 20(11): 3233-3249. DOI: 10.1007/s11629-023-8154-y
Abstract FullText HTML PDF
Indicator of climate variability: low treeline displacement in arid valleys of mountain areas, China
YAN Wei-po, WANG Qing, GUO Ya-lin, HU Qi, YANG Min, AN Yi-da
2023, 20(11): 3250-3265. DOI: 10.1007/s11629-023-8392-z
Abstract FullText HTML PDF
Determination method of permafrost table in seasonal frozen soil areas under "Water-Heat-Salt" coupling
WANG Fang, YANG Zhong, LIU Kai, LU Chang-long
2023, 20(11): 3266-3282. DOI: 10.1007/s11629-023-8123-5
Abstract FullText HTML PDF
A case study of a giant reactivated landslide based on NPR anchor cable Newton force early warning
GUO Long-ji, TAO Zhi-gang, HE Man-chao, LIU Jian-ning, COLI Massimo
2023, 20(11): 3283-3294. DOI: 10.1007/s11629-023-8097-3
Abstract FullText HTML PDF
A new anchor-siphon drainage combined method used for slope stabilization
SUN Hong-yue, WANG Xu, YU Yang, SHU Jun-wei, WANG Tian-long, LUO Rui, CHU Zhao-wei
2023, 20(11): 3295-3311. DOI: 10.1007/s11629-023-7969-x
Abstract FullText HTML PDF
Sensitivity analysis of regional rainfall-induced landslide based on UAV photogrammetry and LSTM neural network
ZHAO Lian-heng, XU Xin, LYU Guo-shun, HUANG Dong-liang, LIU Min, CHEN Qi-min
2023, 20(11): 3312-3326. DOI: 10.1007/s11629-023-7991-z
Abstract FullText HTML PDF
Transient infiltration tests in pyroclastic soils with double porosity
SEPE Ciro, CALCATERRA Domenico, DAMIANO Emilia, DI MARTIRE Diego, GRECO Roberto, PAPPALARDO Lucia, RAMONDINI Massimo, VITALE Enza, RUSSO Giacomo
2023, 20(11): 3327-3342. DOI: 10.1007/s11629-023-7955-3
Abstract FullText HTML PDF
Intelligent identification of landslides in loess areas based on the improved YOLO algorithm: a case study of loess landslides in Baoji City
LIU Qing, WU Ting-ting, DENG Ya-hong, LIU Zhi-heng
2023, 20(11): 3343-3359. DOI: 10.1007/s11629-023-8128-0
Abstract FullText HTML PDF
Risk assessment of mountain tourism on the Western Sichuan Plateau, China
ZHANG Yu-Qing, WANG Yue-Lin, LI Hong, LI Xue-Ming
2023, 20(11): 3360-3375. DOI: 10.1007/s11629-022-7884-6
Abstract FullText HTML PDF
Structural plane recognition from three-dimensional laser scanning points using an improved region-growing algorithm based on the robust randomized Hough transform
XU Zhi-hua, GUO Ge, SUN Qian-cheng, WANG Quan, ZHANG Guo-dong, YE Run-qing
2023, 20(11): 3376-3391. DOI: 10.1007/s11629-023-7914-z
Abstract FullText HTML PDF
Water source identification in mines combining LIF technology and ResNet
YAN Peng-cheng, ZHAO Yu-ting, LI Guo-dong, WANG Jing-bao, WANG Wen-chang
2023, 20(11): 3392-3401. DOI: 10.1007/s11629-023-8189-0
Abstract FullText HTML PDF
Effect of seepage-induced erosion on soil macropore structure
HUANG Wen-bo, HUANG Da, GAO Yi-kang, LIU Yang, LI Zhao, MENG Qiu-jie
2023, 20(11): 3402-3422. DOI: 10.1007/s11629-023-8082-x
Abstract FullText HTML PDF
Mesoscopic measurement of damage and shear bands of granite residual soil using Micro-CT and digital volume correlation
LI Cheng-sheng, ZHANG Bing-xin, LIU Zhi-jun, KONG Ling-wei, SHU Rong-jun
2023, 20(11): 3423-3436. DOI: 10.1007/s11629-023-8159-6
Abstract FullText HTML PDF