column
Spring recharge and groundwater flow patterns in flysch aquifer in the Połonina Wetlińska Massif in the Carpathian Mountains
Karolina MOSTOWIK, Damian KRZYCZMAN, Eliza PŁACZKOWSKA, Bartłomiej RZONCA, Janusz SIWEK, Patryk WACŁAWCZYK
2021, 18(4): 819-833. DOI: 10.1007/s11629-020-6524-2
Abstract FullText HTML PDF
Stable isotopes and chloride ion of precipitation events in the northeastern Tibetan Plateau, China
CUI Bu-li, LI Dong-sheng, JIANG Bao-fu, WANG Ying, WANG Ya-xuan, WANG Long-sheng, LI Xiao-yan
2021, 18(4): 834-846. DOI: 10.1007/s11629-020-6574-5
Abstract FullText HTML PDF
Influence of tributaries on downstream bed sediment grain sizes under flysch conditions
SMAŽÁK Ivan, GALIA Tomáš
2021, 18(4): 847-862. DOI: 10.1007/s11629-020-6182-4
Abstract FullText HTML PDF
Soil conservation assessment via climate change and vegetation growth scenarios in the Nile River basin
LIU Hua, LIU Yan-xu, ZHAO Wen-wu, PENG Da
2021, 18(4): 863-877. DOI: 10.1007/s11629-020-6304-z
Abstract FullText HTML PDF
Carbon isotope variations of modern soils in the eastern margin of the Tibetan Plateau and their controlling factors
QI Lin, QIAO Yan-song, LIU Zong-xiu, PENG Sha-sha, CHENG Yu, WANG Yan, ZHANG Xu-jiao, TIAN Ming-zhong, YANG Shuai-bin, BAI Wen-bin
2021, 18(4): 878-890. DOI: 10.1007/s11629-019-5863-3
Abstract FullText HTML PDF
Spatio-temporal variation of Fraction of Photosynthetically Active Radiation absorbed by vegetation in the Hengduan Mountains, China
YANG Zheng-lan, ZHANG Ting-bin, YI Gui-hua, LI Jing-ji, QIN Yan-bin, CHEN Yang
2021, 18(4): 891-906. DOI: 10.1007/s11629-020-6465-9
Abstract FullText HTML PDF
Impacts of native vegetation on the hydraulic properties of the concentrated flows in bank gullies
SU Zheng-an, HE Zhou-yao, ZHOU Tao, WANG Jun-jie, WANG Xiao-yi, WANG Li-juan, FANG Hai-dong, SHI Liang-tao, LIU Yi-han, WU Zuo
2021, 18(4): 907-922. DOI: 10.1007/s11629-020-6287-9
Abstract FullText HTML PDF
arcPycor: an open-source automated GIS tool to co-register elevation datasets
WANG Yu-zhe, YE Qing-hua
2021, 18(4): 923-931. DOI: 10.1007/s11629-020-6305-y
Abstract FullText HTML PDF
Activity evolution of landslides and debris flows after the Wenchuan earthquake in the Qipan catchment, Southwest China
SHI Qing-yun, TANG Chuan, GONG Ling-feng, CHEN Ming, LI Ning, ZHOU Wei, XIONG Jiang, TANG Hai, WANG Xiao-di, LI Ming-wei
2021, 18(4): 932-951. DOI: 10.1007/s11629-020-6494-4
Abstract FullText HTML PDF
Spatiotemporal patterns of burned areas, fire drivers, and fire probability across the equatorial Andes
ZAPATA-RÍOS Xavier, LOPEZ-FABARA Carmen, NAVARRETE Abigail, TORRES-PAGUAY Sandra, FLORES Miguel
2021, 18(4): 952-972. DOI: 10.1007/s11629-020-6402-y
Abstract FullText HTML PDF
Robust design of self-starting drains using Random Forest
GE Qi, LIU Zhong-qiang, SUN Hong-yue, LANG Dominik, SHUAI Fei-xiang, SHANG Yue-quan, ZHANG Ying-qiu
2021, 18(4): 973-989. DOI: 10.1007/s11629-020-6202-4
Abstract FullText HTML PDF
Simulation of the dynamic disturbance characteristics of the soft sediment in the Diexi ancient dammed lake, China
WANG Xiao-qun, WEI Jie, ZHAO Jia-kang, ZHOU Zhou, HUANG Xin
2021, 18(4): 990-1002. DOI: 10.1007/s11629-020-6128-x
Abstract FullText HTML PDF
Calculation of landslide occurrence probability in Taiwan region under different ground motion conditions
SHAO Xiao-yi, XU Chong, MA Si-yuan, XU Xi-wei, J. BRUCE J. BRUCE, ZHOU Qing
2021, 18(4): 1003-1012. DOI: 10.1007/s11629-020-6540-2
Abstract FullText HTML PDF
Mechanism of colluvial landslide induction by rainfall and slope construction: A case study
ZHOU Zhou, SHEN Jun-hui, LI Ying, DUAN Wei-feng, YANG Ri-chang, SHU Jun-cheng, LI He-wei, TAO Sheng-yu, ZHENG Sheng-zhe
2021, 18(4): 1013-1033. DOI: 10.1007/s11629-020-6048-9
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic process analysis of the Niumiangou landslide triggered by the Wenchuan earthquake using the finite difference method and a modified discontinuous deformation analysis
HUANG Da, MENG Qiu-jie, SONG Yi-xiang, CUI Sheng-hua, CEN Duo-feng
2021, 18(4): 1034-1048. DOI: 10.1007/s11629-020-6490-8
Abstract FullText HTML PDF
A multi-source data fusion modeling method for debris flow prevention engineering
XU Qing-yang, YE Jian, LYU Yi-jie
2021, 18(4): 1049-1061. DOI: 10.1007/s11629-020-6332-8
Abstract FullText HTML PDF
The untapped potential of scenic routes for geotourism: case studies of Lasocki Grzbiet and Pasmo Lesistej (Western and Central Sudeten Mountains, SW Poland)
Dagmara CHYLIŃSKA, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK
2021, 18(4): 1062-1092. DOI: 10.1007/s11629-020-6630-1
Abstract FullText HTML PDF
Spatial-temporal pattern and formation mechanism of county urbanization on the Chinese Loess Plateau
SONG Yong-yon, MA Bei-bei, DAI Lan-hai, XUE Dong-Qian, XIA Si-you, WANG Peng-tao
2021, 18(4): 1093-1111. DOI: 10.1007/s11629-020-6282-1
Abstract FullText HTML PDF
Multiscale characteristics of the wetting deformation of Malan loess in the Yan'an area, China
NAN Jing-jing, PENG Jian-bing, ZHU Feng-ji, ZHAO Jun-yan, LENG Yan-qiu
2021, 18(4): 1112-1130. DOI: 10.1007/s11629-020-6490-8
Abstract FullText HTML PDF