column
Comparison of the spatio-temporal dynamics of vegetation between the Changbai Mountains of eastern Eurasia and the Appalachian Mountains of eastern North America
GUO Xiao-yi, ZHANG Hong-yan, WANG Ye-qiao, HE Hong-shi, WU Zheng-fang, JIN Ying-hua, ZHANG Zheng-xiang, ZHAO Jian-jun
2018, 15(1): 1-12. DOI: 10.1007/s11629-017-4672-9
Abstract FullText HTML PDF
An automated method for glacial lake mapping in High Mountain Asia using Landsat 8 imagery
ZHANG Mei-mei, CHEN Fang, TIAN Bang-sen
2018, 15(1): 13-24. DOI: 10.1007/s11629-017-4518-5
Abstract FullText HTML PDF
Variations of Laohugou Glacier No. 12 in the western Qilian Mountains, China, from 1957 to 2015
LIU Yu-shuo, QIN Xiang, CHEN Ji-zu, LI Zhen-lin, WANG Jing, DU Wen-tao, GUO Wan-qin
2018, 15(1): 25-32. DOI: 10.1007/s11629-017-4492-y
Abstract FullText HTML PDF
Spatial distribution of snow depth based on geographically weighted regression kriging in the Bayanbulak Basin of the Tianshan Mountains, China
LIU Yang, LI Lan-hai, CHEN Xi, YANG Jin-Ming, HAO Jian-Sheng
2018, 15(1): 33-45. DOI: 10.1007/s11629-017-4564-z
Abstract FullText HTML PDF
Changes in vegetation and soil properties during recovery of a subtropical forest in South China
HUANG Fang-fang, ZHANG Wei-qiang, GAN Xian-hua, HUANG Yu-hui, GUO Yue-dong, WEN Xiao-ying
2018, 15(1): 46-58. DOI: 10.1007/s11629-017-4541-6
Abstract FullText HTML PDF
Metagenomic approach revealed effects of forest thinning on bacterial communities in the forest soil of Mt. Janggunbong, South Korea
LEE Byeong-Ju, EO Soo Hyung
2018, 15(1): 59-67. DOI: 10.1007/s11629-017-4428-6
Abstract FullText HTML PDF
Suspended sediment dynamics in the meltwater of Chhota Shigri glacier, Chandra basin, Lahaul-Spiti valley, India
SINGH Virendra Bahadur, RAMANATHAN AL.
2018, 15(1): 68-81. DOI: 10.1007/s11629-017-4554-1
Abstract FullText HTML PDF
Earthquake dynamic response behavior of Xiangchong valley type tailings impoundment in Yunnan, China
REN Zhe, WANG Kun, ZHANG Qi-shu, XU Ze-min, TANG Zheng-guang, CHEN Ji-pu, YANG Ji-qing, XU Zong-heng
2018, 15(1): 82-99. DOI: 10.1007/s11629-017-4468-y
Abstract FullText HTML PDF
The siltation of debris flow behind check dam in the midstream of Bailong River
YUAN Dong, LIU Jin-feng, YOU Yong, LIU Dao-chuan, SUN Hao, ZHANG Li, ZHOU Wen-bing
2018, 15(1): 100-113. DOI: 10.1007/s11629-017-4484-y
Abstract FullText HTML PDF
Assessments on slope instabilities triggered by engineering excavations near a small settlement (Turkey)
TUNCAY Ergün
2018, 15(1): 114-129. DOI: 10.1007/s11629-017-4718-z
Abstract FullText HTML PDF
Centrifuge model test of an irrigation-induced loess landslide in the Heifangtai loess platform, Northwest China
CUI Sheng-hua, PEI Xiang-jun, WU Hao-yu, HUANG Run-qiu
2018, 15(1): 130-143. DOI: 10.1007/s11629-017-4490-0
Abstract FullText HTML PDF
Tradeoff between the number of firefighting resources and the level of fire ignition prevention efforts in the Republic of Korea
LEE Yohan, LEE Byungdoo
2018, 15(1): 144-155. DOI: 10.1007/s11629-016-4264-0
Abstract FullText HTML PDF
A WD-GA-LSSVM model for rainfall-triggered landslide displacement prediction
ZHU Xing, MA Shu-qi, XU Qiang, LIU Wen-de
2018, 15(1): 156-166. DOI: 10.1007/s11629-016-4245-3
Abstract FullText HTML PDF
The higher grain production, the more social deprivation? A case study of Henan province in traditional agricultural areas of China
GAO Jun-bo, QIAO Wei-feng, LIU Yan-sui, LI Yu-rui, TU Wei, ZHANG Yong-xian
2018, 15(1): 167-180. DOI: 10.1007/s11629-017-4441-9
Abstract FullText HTML PDF
Gradient effect of road transportation on economic development in different geomorphic regions
YANG Xue-ting, FANG Yi-ping, QIU Xiao-ping, ZHU Fu-biao
2018, 15(1): 181-197. DOI: 10.1007/s11629-017-4498-5
Abstract FullText HTML PDF
Cropland physical disturbance intensity: plot-scale measurement and its application for soil erosion reduction in mountainous areas
LI Ming, WANG Yu-kuan, XU Pei, FU Bin, TIAN Cong-shan, WANG Shan
2018, 15(1): 198-210. DOI: 10.1007/s11629-017-4574-x
Abstract FullText HTML PDF
Distribution and mechanism of gently dipping fractures subjected to river incision: A case study from Nujiang River, China
ZHU Lei, HUANG Run-qiu, YAN Ming, CHEN Guo-qing, WEI Wei
2018, 15(1): 211-224. DOI: 10.1007/s11629-016-4131-z
Abstract FullText HTML PDF