column
Suspended sediment transport analysis in two Italian instrumented catchments
GARCÍA-RAMA Adriana, PAGANO Stefano Giorgio, GENTILE Francesco, LENZI Mario Aristide
2016, 13(6): 957-970. DOI: 10.1007/s11629-016-3858-x
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study of entrainment behavior of debris flow over channel inflexion points
HU Kai-heng, PU Li, WANG Xie-kang
2016, 13(6): 971-984. DOI: 10.1007/s11629-015-3749-6
Abstract FullText HTML PDF
Paleoclimatic record from Chumbur-Kosa section in Sea of Azov region since Marine Isotope Stage 11
LIANG Ye, YANG Tai-bao, VELICHKO Andrey Aleksevitch, ZENG Biao, SHI Pei-hong, WANG Lin-dong, HE Yi, CHEN Jie, CHEN Yu
2016, 13(6): 985-999. DOI: 10.1007/s11629-015-3738-9
Abstract FullText HTML PDF
Contribution of aboveground litter to soil respiration in Populus davidiana Dode plantations at different stand ages
ZHAO Xin, LI Fa-dong, ZHANG Wan-jun, AI Zhi-pin
2016, 13(6): 1000-1012. DOI: 10.1007/s11629-015-3777-2
Abstract FullText HTML PDF
Soil microbial community composition and its driving factors in alpine grasslands along a mountain elevational gradient
CUI Hai-jun, WANG Gen-xu, YANG Yan, YANG Yang, CHANG Rui-ying, RAN Fei
2016, 13(6): 1013-1023. DOI: 10.1007/s11629-015-3614-7
Abstract FullText HTML PDF
Changes in spatial variations of sap flow in Korean pine trees due to environmental factors and their effects on estimates of stand transpiration
MOON Minkyu, KIM Taekyu, PARK Juhan, CHO Sungsik, RYU Daun, SUH Sanguk, KIM Hyun Seok
2016, 13(6): 1024-1034. DOI: 10.1007/s11629-015-3793-2
Abstract FullText HTML PDF
Mapping the vegetation distribution of the permafrost zone on the Qinghai-Tibet Plateau
WANG Zhi-wei, WANG Qian, ZHAO Lin, WU Xiao-dong, YUE Guang-yang, ZOU De-fu, NAN Zhuo-tong, LIU Guang-yue, PANG Qiang-qiang, FANG Hong-bing, WU Tong-hua, SHI Jian-zong, JIAO Ke-qin, ZHAO Yong-hua, ZHANG Le-le
2016, 13(6): 1035-1046. DOI: 10.1007/s11629-015-3485-y
Abstract FullText HTML PDF
The first meteorological observations at a tropical high elevation site: Antisana, 1846
FARRONA Ana Mª M., DOMÍNGUEZ-CASTRO Fernando, GALLEGO Mª Cruz, VAQUERO José M.
2016, 13(6): 1047-1055. DOI: 10.1007/s11629-015-3795-0
Abstract FullText HTML PDF
Effects of seasonal variations on soil microbial community composition of two typical zonal vegetation types in the Wuyi Mountains
WU Ze-yan, LIN Wen-xiong, LI Jian-juan, LIU Jin-fu, LI Bai-lian, WU Lin-kun, FANG Chang-xun, ZHANG Zhi-xing
2016, 13(6): 1056-1065. DOI: 10.1007/s11629-015-3599-2
Abstract FullText HTML PDF
Altitudinal trends in δ13C value, stomatal density and nitrogen content of Pinus tabuliformis needles on the southern slope of the middle Qinling Mountains, China
LIU Xian-zhao, GAO Chang-chun, SU Qing, ZHANG Yong, Song Yan
2016, 13(6): 1066-1077. DOI: 10.1007/s11629-015-3532-8
Abstract FullText HTML PDF
Birds in rocky habitats of the Tatra Mountains (Carpathians): species diversity and multiple ecological relationships
CIACH Michał, KOWALSKI Filip
2016, 13(6): 1066-1077. DOI: 10.1007/s11629-015-3752-y
Abstract FullText HTML PDF
Effects of stand characteristics on tree species richness in and around a conservation area of northeast Bangladesh
PAVEL Muha Abdullah Al, MUKUL Sharif A., UDDIN Mohammad Belal, HARADA Kazuhiro, ARFIN KHAN Mohammed A. S.
2016, 13(6): 1085-1095. DOI: 10.1007/s11629-015-3501-2
Abstract FullText HTML PDF
The formation and evolution of the Qiaojia pull-apart basin, North Xiaojiang Fault Zone, Southwest China
LI Tian-tao, PEI Xiang-jun, HUANG Run-qiu, JIN Long-de
2016, 13(6): 1096-1106. DOI: 10.1007/s11629-015-3778-1
Abstract FullText HTML PDF
Swelling characteristics of soils derived from black shales heightened by cations in Northern Chongqing, China
LI Xiao-ning, ZHU Bao-long, WU Xi-yong
2016, 13(6): 1107-1119. DOI: 10.1007/s11629-015-3576-9
Abstract FullText HTML PDF
Spatial distribution of mountainous regions and classifications of economic development in China
FANG Yi-ping, YING Bin
2016, 13(6): 1120-1138. DOI: 10.1007/s11629-015-3714-4
Abstract FullText HTML PDF