column
A topographical model for precipitation pattern in the Tibetan Plateau
QI Wen-wen, ZHANG Bai-ping, YAO Yong-hui, ZHAO Fang, ZHANG Shuo, HE Wen-hui
2016, 13(5): 763-773. DOI: 10.1007/s11629-015-3522-x
Abstract FullText HTML PDF
Epiphytic orchids and their ecological niche under anthropogenic influence in central Himalayas, Nepal
ADHIKARI Yagya Prasad, FISCHER Anton, FISCHER Hagen Siegfried
2016, 13(5): 774-784. DOI: 10.1007/s11629-015-3751-z
Abstract FullText HTML PDF
The influence of plant root system architectural properties upon the stability of loess hillslopes, Northeast Qinghai, China
FU Jiang-tao, HU Xia-song, BRIERLEY Gary, QIAO Na, YU Qin-qin, LU Hai-jing, LI Guo-rong, ZHU Hai-li
2016, 13(5): 785-801. DOI: 10.1007/s11629-014-3275-y
Abstract FullText HTML PDF
Effect of lake surface temperature on the summer precipitation over the Tibetan Plateau
ZHANG Xiao, DUAN Ke-qin, SHI Pei-hong, YANG Jun-hua
2016, 13(5): 802-810. DOI: 10.1007/s11629-015-3743-z
Abstract FullText HTML PDF
Controls of seed quantity and quality on seedling recruitment of smith fir along altitudinal gradient in southeastern Tibetan Plateau
WANG Jing-sheng, FENG Ji-guang, CHEN Bao-xiong, SHI Pei-li, ZHANG Jun-long, FANG Jiang-ping, WANG Zhi-kai, YAO Shuai-chen, DING Lu-bin
2016, 13(5): 811-821. DOI: 10.1007/s11629-015-3761-x
Abstract FullText HTML PDF
Performance of Weibull function as a diameter distribution model for Pinus thunbergii stands in the eastern coast of South Korea
ABINO Azyleah Cañizares, KIM Sung Yong, LUMBRES Roscinto Ian Canicosa, JANG Mi Na, YOUN Ho Joong, PARK Ki Hyung, LEE Young Jin
2016, 13(5): 822-830. DOI: 10.1007/s01629-014-3243-5
Abstract FullText HTML PDF
An evaluation on using soil aggregate stability as the indicator of interrill erodibility
DING Wen-feng, ZHANG Xun-chang
2016, 13(5): 831-843. DOI: 10.1007/s11629-015-3447-4
Abstract FullText HTML PDF
Driving force and changing trends of vegetation phenology in the Loess Plateau of China from 2000 to 2010
WANG Hao, LIU Guo-hua, LI Zong-shan, YE Xin, WANG Meng, GONG Li
2016, 13(5): 844-856. DOI: 10.1007/s11629-015-3465-2
Abstract FullText HTML PDF
Interpreting sedimentation dynamics at Longxi catchment in the Three Gorges Area, China, using Cs-137 activity, particle size and rainfall erosivity
GAO Jin-zhang, LONG Yi, ZHANG Xin-bao, Collins Adrian L, HE Xiu-bin, ZHANG Yun-qi, SHI Zhong-lin
2016, 13(5): 857-869. DOI: 10.1007/s11629-015-3637-0
Abstract FullText HTML PDF
Weathering and soils formation on different parent materials in Golestan Province, Northern Iran
MAHMOODI Maryam, KHORMALI Farhad, AMINI Arash, AYOUBI Shamsollah
2016, 13(5): 870-881. DOI: 10.1007/s11629-015-3567-x
Abstract FullText HTML PDF
Late Pleistocene - Holocene slip history of the Langshan-Seertengshan piedmont fault (Inner Mongolia, northern China) from cosmogenic 10Be dating on a bedrock fault scarp
SHEN Xiao-ming, LI De-wen, TIAN Yun-tao, LV Yan-wu, LI Da-wei, LI Yan-feng
2016, 13(5): 882-890. DOI: 10.1007/s11629-015-3717-1
Abstract FullText HTML PDF
Failure mechanism and stability analysis of the Zhenggang landslide in Yunnan Province of China using 3D particle flow code simulation
SHI Chong, LI De-jie, CHEN Kai-hua, ZHOU Jia-wen
2016, 13(5): 891-905. DOI: 10.1007/s11629-014-3399-0
Abstract FullText HTML PDF
GiT-based structural geologic feature analysis of the southern segment of Longmenshan fault zone for earthquake evidence
YE Cheng-ming, CUI Peng, PIRASTEH Saied, LI Jonathan, MENG Qingkai, BI Xiao-jia, ZHANG Jian-qiang
2016, 13(5): 906-916. DOI: 10.1007/S11629-015-3796-z
Abstract FullText HTML PDF
Geo-engineered buffer capacity of two-layered absorbing system under the impact of rock avalanches based on Discrete Element Method
BI Yu-zhang, HE Si-ming, LI Xin-po, WU Yong, XU Qiang, OUYANG Chao-jun, SU Li-Jun, WANG Hao
2016, 13(5): 917-929. DOI: 10.1007/s11629-014-3354-0
Abstract FullText HTML PDF
Influence of the characteristics of fault gouge on the stability of a borehole wall
WANG Sheng, CHEN Li-yi, HUANG Run-qiu, LI Zhi-jun, WU Jin-sheng, YUAN Chao-peng
2016, 13(5): 930-938. DOI: 10.1007/s11629-0014-3018-0
Abstract FullText HTML PDF
Hydro-hypsometric analysis of tropical river basins, Southwest Coast of India using geospatial technology
GIRISH Gopinath, KAMALAMMA Ambili Gopalan, JESIYA N P, LEMOON Kuriachan
2016, 13(5): 939-947. DOI: 10.1007/s11629-015-3589-4
Abstract FullText HTML PDF
Length of stay in urban areas of circular migrants from the mountainous areas in China
TAN Ming-hong, LI Xiu-bin, YAN Jian-zhong, XIN Liang-jie, SUN Lai-xiang
2016, 13(5): 947-956. DOI: 10.1007/s11629-015-3477-y
Abstract FullText HTML PDF