column
Characteristics of long period microtremor and validation of microtremor array measurements in inland areas of China
CHE Ai-lan, ZHANG Teng-yu, FENG Shao-kong
2016, 13(11): 1910-1922. DOI: 10.1007/s11629-016-3919-1
Abstract FullText HTML PDF
Application of Chebyshev theorem to data preparation in landslide susceptibility mapping studies: an example from Yenice (Karabük, Turkey) region
ERCANOGLU Murat, DAĞDELENLER Gülseren, ÖZSAYIN Erman, ALKEVLİ Tolga, SÖNMEZ Harun, ÖZYURT N. Nur, KAHRAMAN Burcu, UÇAR İbrahim, ÇETİNKAYA Sinem
2016, 13(11): 1923-1940. DOI: 10.1007/s11629-016-3880-z
Abstract FullText HTML PDF
Landslide susceptibility assessment of the region affected by the 25 April 2015 Gorkha earthquake of Nepal
Regmi Amar Deep, Dhital Megh Raj, ZHANG Jian-qiang, SU Li-jun, CHEN Xiao-qing
2016, 13(11): 1941-1957. DOI: 10.1007/s11629-015-3688-2
Abstract FullText HTML PDF
Seismic damage of mountain tunnels during the 5.12 Wenchuan earthquake
YU Hai-tao, CHEN Jun-tao, YUAN Yong, ZHAO Xu
2016, 13(11): 1958-1972. DOI: 10.1007/s11629-016-3878-6
Abstract FullText HTML PDF
Causes and controlling pattern of sand hazards at the Danghe Reservoir of Dunhuang in Northwest China
XIE Sheng-bo, QU Jian-jun, PANG Ying-jun
2016, 13(11): 1973-1983. DOI: 10.1007/s11629-016-4067-3
Abstract FullText HTML PDF
Assessment of rock slope stability by probabilistic-based Slope Stability Probability Classification method along highway cut slopes in Adilcevaz-Bitlis (Turkey)
CANAL Akgun, AKIN Mutluhan
2016, 13(11): 1983-1909. DOI: 10.1007/s11629-016-3954-y
Abstract FullText HTML PDF
Thermal state of soils in the active layer and underlain permafrost at the kilometer post 304 site along the China-Russia Crude Oil Pipeline
WANG Yong-ping, LI Guo-yu, JIN Hui-jun, LU Lan-zhi, HE Rui-xia, ZHANG Peng
2016, 13(11): 1984-1994. DOI: 10.1007/s11629-016-3908-4
Abstract FullText HTML PDF
Alterations to biological soil crusts with alpine meadow retrogressive succession affect seeds germination of three plant species
LI Yi-kang, OUYANG Jing-zheng, LIN Li, XU Xing-liang, ZHANG Fa-wei, DU Yan-gong, LIU Shu-li, CAO Guang-min, HAN Fa
2016, 13(11): 1995-2005. DOI: 10.1007/s11629-016-3917-3
Abstract FullText HTML PDF
Effects of rock fragments on yak dung greenhouse gas emissions on the Qinghai-Tibetan Plateau
DU Zi-yin, WANG Xiao-dan, LIU Xiu-ping, CAI Yan-jiang
2016, 13(11): 2006-2014. DOI: 10.1007/s11629-015-3798-x
Abstract FullText HTML PDF
Soil organic carbon contents, aggregate stability, and humic acid composition in different alpine grasslands in Qinghai-Tibet Plateau
CAO Zhi-yuan, WANG Yong, LI Jie, ZHANG Jin-jing, HE Nian-peng
2016, 13(11): 2015-2027. DOI: 10.1007/s11629-015-3744-y
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation of soil erodibility factor (k) for loess derived landforms of Kechik watershed in Golestan Province, North of Iran
KIANI Farshad, GHEZELSEFLO Aboutaleb
2016, 13(11): 2028-2035. DOI: 10.1007/s11629-015-3702-8
Abstract FullText HTML PDF
Contrasting changes in above- and below-ground biomass allocation across treeline ecotones in southeast Tibet
Liu Xin-sheng, Nie Yu-qin, Kong Gao-qiang, Luo Tian-xiang
2016, 13(11): 2036-2045. DOI: 10.1007/s11629-016-4003-6
Abstract FullText HTML PDF
Mineral constituents of a prized edible mushroom (Tricholoma matsutake) and soils beneath the fruiting bodies from the production areas across China
LI Qiang, LI Shu-hong, HUANG Wen-li, LIU Cheng-yi, XIONG Chuan, LI Xiao-lin, ZHENG Lin-yong
2016, 13(11): 2046-2052. DOI: 10.1007/s11629-015-3568-9
Abstract FullText HTML PDF
Experimental investigation on the relevance of mechanical properties and porosity of sandstone after hydrochemical erosion
CAI Yan-yan, YU Jin, FU Guo-feng, LI Hong
2016, 13(11): 2053-2068. DOI: 10.1007/s11629-016-4007-2
Abstract FullText HTML PDF
A new method for the stability analysis of geosynthetic-reinforced slopes
SONG Fei, CHEN Ru-yi, MA Li-qiu, CAO Geng-ren
2016, 13(11): 2069-2078. DOI: 10.1007/s11629-016-4001-8
Abstract FullText HTML PDF