column
Review on Dating Methods: Numerical Dating in the Quaternary Geology of High Asia
Kuhle Matthias, Kuhle Sabine
2010, 7(2): 105-122. DOI: 10.1007/s11629-010-1116-1
Abstract FullText HTML PDF
Diversity and Geographical Pattern of Altitudinal Belts in the Hengduan Mountains in China
YAO Yonghui, ZHANG Baiping, HAN Fang, PANG Yu
2010, 7(2): 123-132. DOI: 10.1007/s11629-010-1011-9
Abstract FullText HTML PDF
Digital Extraction of Altitudinal Belt Spectra in the West Kunlun Mountains Using SPOT-VGT NDVI and SRTM DEM
XIAO Fei, LING Feng, DU Yun, XUE Huaiping, WU Shengjun
2010, 7(2): 133-145. DOI: 10.1007/s11629-010-1068-5
Abstract FullText HTML PDF
Hydrological Characteristics of the Rongbuk Glacier Catchment in Mt. Qomolangma Region in the Central Himalayas, China
LIU Weigang, REN Jiawen, QIN Xiang, LIU Jingshi, LIU Qiang, CUI Xiaoqing, WANG Yetang
2010, 7(2): 146-156. DOI: 10.1007/s11629-010-1069-4
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of runoff in ungauged mountain watersheds in Sichuan, China using kinematic-wave-based GIUH model
CAO Shuyou, LEE Kwan Tun, HO Juiyi, LIU Xingnian, HUANG Er, YANG Kejun
2010, 7(2): 157-166. DOI: 10.1007/s11629-010-0256-7
Abstract FullText HTML PDF
Alpine taxa exhibit differing responses to climate warming in the Snowy Mountains of Australia
GREEN K.
2010, 7(2): 167-175. DOI: 10.1007/s11629-010-1115-2
Abstract FullText HTML PDF
Relationship between surface pollen and modern vegetation in Southwestern China
PAN Tao, DAI Erfu, WU Shaohong
2010, 7(2): 176-186. DOI: 10.1007/s11629-010-1003-9
Abstract FullText HTML PDF
Community structure and seasonal variation of soil arthropods in the forest-steppe ecotone of the mountainous region in Northern Hebei, China
ZHU Xinyu, GAO Baojia, YUAN Shengliang, HU Yunchuan
2010, 7(2): 187-196. DOI: 10.1007/s11629-010-0198-0
Abstract FullText HTML PDF
Impacts of the Wenchuan Earthquake on the giant panda nature reserves in China
DENG Xiangzheng, JIANG Qunou, GE Quansheng, YANG Linsheng
2010, 7(2): 197-206. DOI: 10.1007/s11629-010-1073-8
Abstract FullText HTML PDF